Bible Reading Plan

The FCC Grayson Bible Reading Plan

2022 Bible Reading Plan

January

January 1st: Genesis 1 | Matthew 1 | Ezra 1 | Acts 1

January 2nd: Genesis 2 | Matthew 2 | Ezra 2 | Acts 2

January 3rd: Genesis 3 | Matthew 3 | Ezra 3 | Acts 3

January 4th: Genesis 4 | Matthew 4 | Ezra 4 | Acts 4

January 5th: Genesis 5 | Matthew 5 | Ezra 5 | Acts 5

January 6th: Genesis 6 | Matthew 6 | Ezra 6 | Acts 6

January 7th: Genesis 7 | Matthew 7 | Ezra 7 | Acts 7

January 8th: Genesis 8 | Matthew 8 | Ezra 8 | Acts 8

January 9th: Genesis 9-10 | Matthew 9 | Ezra 9 | Acts 9

January 10th: Genesis 11 | Matthew 10 | Ezra 10 | Acts 10

January 11th: Genesis 12 | Matthew 11 | Nehemiah 1 | Acts 11

January 12th: Genesis 13 | Matthew 12 | Nehemiah 2 | Acts 12

January 13th: Genesis 14 | Matthew 13 | Nehemiah 3 | Acts 13

January 14th: Genesis 15 | Matthew 14 | Nehemiah 4 | Acts 14

January 15th: Genesis 16 | Matthew 15 | Nehemiah 5 | Acts 15

January 16th: Genesis 17 | Matthew 16 | Nehemiah 6 | Acts 16

January 17th: Genesis 18 | Matthew 17 | Nehemiah 7 | Acts 17

January 18th: Genesis 19 | Matthew 18 | Nehemiah 8 | Acts 18

January 19th: Genesis 20 | Matthew 19 | Nehemiah 9 | Acts 19

January 20th: Genesis 21 | Matthew 20 | Nehemiah 10 | Acts 20

January 21st: Genesis 22 | Matthew 21 | Nehemiah 11 | Acts 21

January 22nd: Genesis 23 | Matthew 22 | Nehemiah 12 | Acts 22

January 23rd: Genesis 24 | Matthew 23 | Nehemiah 13 | Acts 23

January 24th: Genesis 25 | Matthew 24 | Esther 1 | Acts 24

January 25th: Genesis 26 | Matthew 25 | Esther 2 | Acts 25

January 26th: Genesis 27 | Matthew 26 | Esther 3 | Acts 26

January 27th: Genesis 28 | Matthew 27 | Esther 4 | Acts 27

January 28th: Genesis 29 | Matthew 28 | Esther 5 | Acts 28

January 29th: Genesis 30 | Mark 1 | Esther 6 | Romans 1

January 30th: Genesis 31 | Mark 2 | Esther 7 | Romans 2

January 31st: Genesis 32 | Mark 3 | Esther 8 | Romans 3